Dzisiaj jest:UWAGA RODZICE - WAŻNY KOMUNIKAT

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Rejowcu Fabrycznym z dnia 20 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim w Rejowcu Fabrycznym w związku z sytuacją epidemiologicznąUWAGA RODZICE - WAŻNY KOMUNIKAT

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Rejowcu Fabrycznym z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim w Rejowcu Fabrycznym w związku z sytuacją epidemiologicznąZARZĄDZENIE NR 6/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Rejowcu Fabrycznym Dnia 28. 08. 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola obowiązująca od 1 września 2020 r.


Ogólne zasady organizacji opieki w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. oraz oświadczenie.
INFORMACJA DLA RODZICÓW

Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodzicówInformujemy Rodziców, ze listy dzieci z podziałem na grupy znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Przedszkola. Informacje na temat przydziału dziecka do grupy udzielane są również telefonicznie pod numerem telefonu 82 566 40 43 w godzinach 8 – 14.

Istotną zmianą od roku szkolnego 2020/2021 jest to, że wszystkie dzieci sześcioletnie będą uczęszczały do grup zlokalizowanych w budynku Szkoły Podstawowej.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego czas na wejście do budynków w celu przyprowadzenia dziecka może się wydłużyć. Prosimy Rodziców o cierpliwość i zrozumienie tej nowej, trudnej i wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji. My dołożymy wszelkich starań, aby przy spełnieniu wymagań utrudnień dla każdej ze stron było jak najmniej.UWAGA RODZICE - WAŻNY KOMUNIKAT
Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Rejowcu Fabrycznym z dnia 08 czerwca 2020r.


OGŁOSZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI

Informujemy Rodziców, że należy dostarczać do przedszkola komplet dokumentów w formie papierowej wymaganych do zapisania dziecka do przedszkola, które wcześniej wysyłaliście Państwo drogą mailową. Dokumenty należy włożyć w koszulkę i wrzucić do skrzynki znajdującej się przy budynku, codziennie w godzinach 8-15.
Przypominamy, że ta forma dostarczenia dokumentów obowiązuje również Rodziców, których dzieci będą brały udział w rekrutacji uzupełniającej. Terminy rekrutacji uzupełniającej znajdują się w zakładce BIP.
PROPOZYCJE ZABAW W DOMU DLA WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW
ZAPRASZAMY!
"Owoce dojrzewają w słońcu,
dzieci zaś w świetle miłości"

Julius LangebehnObiekt Przedszkola Miejskiego w Rejowcu Fabrycznym usytuowany jest przy ulicy Lubelskiej 24, z dala od ruchliwych ulic i hałasu miejskiego. Budynek przedszkolny położony jest w centrum miasta, w malowniczym zabytkowym parku. Przedszkole jest placówką budżetową Miasta Rejowiec Fabryczny.

Plac przedszkolny nie jest ogrodzony, sąsiaduje z osiedlem domów jednorodzinnych, Miejskim Ośrodkiem Kultury "Dworek" oraz budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny.

Przedszkole funkcjonuje od 1949 roku. Od 1984 znajduje się w zajmowanym dotychczas budynku wolnostojącym parterowym, wybudowanym w latach osiemdziesiątych z pierwotnym przeznaczeniem na przedszkole.

Placówka posiada 5 sal dydaktycznych, dwie z nich znajdują się w budynku Szkoły Podstawowej. Każda z sal wyposażona jest w sanitariaty.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny za wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący stosownie do potrzeb rodziców. Przedszkole pracuje w systemie jednozmianowym, czynne jest przez 9 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 6.00 – 16.00.