Dzisiaj jest:


mgr Małgorzata Wołosiuk – dyrektor
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – "Organizacja i zarządzanie oświatą"

mgr Wioletta Kalita
Pedagogika przedszkolna

mgr Bożena Maryjańska
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Seweryniuk
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Iwona Włodarska
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

mgr Danuta Wójcik
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia podyplomowe: Wychowanie fizyczne z korektywą