Dzisiaj jest:

ORGANIZACJA

 1. Ramowy rozkład dnia
 2. Zajęcia dodatkowe


RAMOWY ROZKŁAD DNIA w oddziale I
3 – 4 latki

Czas trwania Aktywność dzieci
8.00–13.00 Realizacja podstawy programowej.
8.00–8.30
(30 min)
I
Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela:
 • Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjna, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działanie twórcze – rozwijające umiejętności manualne dzieci – indywidualne lub zespołowe.
 • Zabawy organizowane przez nauczyciela integrujące grupę, rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
 • Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
 • 8.30–9.00
  (30 min)
  Czynności porządkowe, samoobsługowe, śniadanie:
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.)
 • Czynności samoobsługowe i higieniczne, kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu.
 • Śniadanie
 • 9.00–9.45
  (45 min)
  Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; z zakresu aktywiści społeczno – przyrodniczo – zdrowotnej, językowo literackiej, matematycznej, muzycznej, plastyczno – technicznej, ruchowej
 • Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego planu pracy, realizowanego w oparciu o nową podstawę programową wspomagające wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole.
 • 9.45–11.00
  (1h 15min)
  Czas w ogrodzie przedszkolnym:
 • Organizowanie bezpiecznych sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w ogrodzie, na boisku, w parku itp. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Zajęcia organizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarczo – porządkowe itd. (w sali podczas niesprzyjającej pogody).
 • 11.00–11.30
  (30 min)
  Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela:
 • Zabawy integracyjne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
 • 11.30–12.00
  (30 min)
  Czynności porządkowe, samoobsługowe, obiad :
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.)
 • Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych.
 • Obiad:
 • Wdrażanie zasad zdrowego żywienia.
 • Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków.
 • 12.00–13.30
  (1,5h)
  Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela
  Czynności organizacyjne:
 • Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, literatury dziecięcej
 • Kontakty indywidualne z Rodzicami.
 • 13.30–13.45
  II
  Czynności samoobsługowe i higieniczne
  13.45–14.00 Podwieczorek:
 • Wdrażanie zasad zdrowego żywienia, itp.
 • Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków.
 • 14.00–15.00 Zajęcia popołudniowe:
 • Zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno – poznawczej.
 • Zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 • Zajęcia dodatkowe: rytmika.
 • Gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem.
 • Legenda:
  I – Realizacja Podstawy Programowej
  II – poza Podstawą Programową

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA w oddziale II
  3 – 4 latki

  Czas trwania Aktywność dzieci
  8.00–13.00 Realizacja podstawy programowej.
  8.00–8.30
  (30 min)
  I
  Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela:
 • Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjna, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działanie twórcze – rozwijające umiejętności manualne dzieci – indywidualne lub zespołowe.
 • Zabawy organizowane przez nauczyciela integrujące grupę, rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
 • Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
 • 8.30–9.00
  (30 min)
  Czynności porządkowe, śniadaniowe, samoobsługowe:
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.)
 • Czynności samoobsługowe i higieniczne, kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu.
 • Śniadanie
 • 9.00–9.45
  (45 min)
  Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; z zakresu aktywiści społeczno – przyrodniczo – zdrowotnej, językowo literackiej, matematycznej, muzycznej, plastyczno – technicznej, ruchowej
 • Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego planu pracy, realizowanego w oparciu o nową podstawę programową wspomagające wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole.
 • 9.45–11.00
  (1h 15min)
  Czas w ogrodzie przedszkolnym:
 • Organizowanie bezpiecznych sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w ogrodzie, na boisku, w parku itp. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Zajęcia organizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarczo – porządkowe itd. (w sali podczas niesprzyjającej pogody).
 • 11.00–11.30
  (30 min)
  Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela:
 • Zabawy integracyjne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
 • 11.30–12.00
  (30 min)
  Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela
  Czynności porządkowe, obiad, czynności samoobsługowe:
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.)
 • Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych.
 • Obiad:
 • Wdrażanie zasad zdrowego żywienia.
 • Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków.
 • 12.00–13.00
  (1h)
  Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela
  Czynności organizacyjne:
 • Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, literatury dziecięcej
 • Czynności wspomagające prawidłowy rozwój dziecka: zabawy i gry stolikowe, praca wyrównawcza, indywidualna.
 • Kontakty indywidualne z Rodzicami.
 • 13.00–14.00
  II
  Zajęcia popołudniowe:
 • Prowadzenie różnych form wypoczynku, relaksacja.
 • Zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno – poznawczej i korygujące wady postawy.
 • Zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 • Zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, rytmika, tańce, kółko plastyczne.
 • Gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem.
 • Kontakty indywidualne z Rodzicami.
 • Legenda:
  I – Realizacja Podstawy Programowej
  II – poza Podstawą Programową

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA w oddziale III
  4 – 5 latki

  Czas trwania Aktywność dzieci
  6.30–8.00
  (30 min)
  I
  Schodzenie się dzieci do przedszkola:
 • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • Zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Prowadzenie obserwacji
 • 8.00–13.00 Realizacja podstawy programowej.
  8.00–8.30
  (30 min)
  II
  Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela:
 • Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjna, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działanie twórcze – rozwijające umiejętności manualne dzieci – indywidualne lub zespołowe.
 • Zabawy ruchowe integrujące grupę, zabawy rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci organizowane przez nauczyciela
 • Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
 • 8.30–9.00
  (30 min)
  Czynności porządkowe, śniadaniowe, samoobsługowe:
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.)
 • Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych.
 • Śniadanie – wdrażanie zasad zdrowego żywienia, itp. Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków.
 • 9.00–9.45
  (45 min)
  Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 • Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego planu pracy, realizowanego w oparciu o nową podstawę programową wspomagające wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole.
 • 9.45–11.00
  (1h 15min)
  Czas w ogrodzie przedszkolnym:
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności, ogrodzie na boisku, w parku itp. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Zajęcia organizowane na placu zabaw – obserwacje przyrodnicze, prace: gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.(w sali podczas niesprzyjającej pogody)
 • 11.00–11.30
  (30 min)
  Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela: >
 • Zabawy integracyjne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
 • 11.30–12.00
  (30 min)
  Czynności porządkowe, obiad, czynności samoobsługowe:
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.)
 • Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych.
 • Obiad – wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków.
 • 12.00–13.00
  (1h)
  Czynności organizacyjne:
 • Odpoczynek poobiedni
 • Czynności wspomagające prawidłowy rozwój dziecka
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, literatury dziecięcej
 • 13.00–14.00
  (1h)
  III
  Zajęcia popołudniowe:
 • Odpoczynek poobiedni
 • Czynności wspomagające prawidłowy rozwój dziecka.
 • Zajęcia dodatkowe: na życzenie rodziców – płatne np. język angielski, gimnastyka korekcyjna.
 • 14.00–14.30
  (30 min)
  Podwieczorek:
 • Wdrażanie zasad zdrowego żywienia, itp.
 • Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków.
 • 14.30–16.00
  (1h 30min)
  Rozchodzenie się dzieci do domu:
 • Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działania twórcze – rozwijające umiejętności manualne dzieci – indywidualne lub zespołowe.
 • Gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem
 • Praca indywidualna
 • Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
 • Kontakty indywidualne z Rodzicami.
 • Legenda:
  I – poza Podstawą Programową
  II – Realizacja Podstawy Programowej
  III – poza Podstawą Programową

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA w oddziale IV
  6 latki

  Czas trwania Aktywność dzieci
  8.00–13.00 Realizacja podstawy programowej.
  8.00–9.00
  (1h)
  I
  Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela:
 • Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjna, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działanie twórcze – rozwijające umiejętności manualne dzieci - indywidualne lub zespołowe.
 • Zabawy organizowane przez nauczyciela integrujące grupę, rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
 • Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
 • 9.00–9.45
  (45 min)
  Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; z zakresu aktywiści społeczno – przyrodniczo – zdrowotnej, językowo literackiej, matematycznej, muzycznej, plastyczno – technicznej, ruchowej
 • Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego planu pracy, realizowanego w oparciu o nową podstawę programową wspomagające wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole.
 • 9.45–11.00
  (1h 15min)
  Czas w ogrodzie przedszkolnym:
 • Organizowanie bezpiecznych sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w ogrodzie, na boisku, w parku itp. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Zajęcia organizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarczo – porządkowe itd. (w sali podczas niesprzyjającej pogody).
 • 11.00–12.00
  (1h)
  Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela Czynności porządkowe, obiad, czynności samoobsługowe:
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.)
 • Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych.
 • Obiad:
 • Wdrażanie zasad zdrowego żywienia
 • Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków.
 • 12.00–13.00
  (1h)
  Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela Czynności organizacyjne:
 • Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, literatury dziecięcej
 • Czynności wspomagające prawidłowy rozwój dziecka: zabawy i gry stolikowe, praca wyrównawcza, indywidualna.
 • Kontakty indywidualne z Rodzicami.
 • 13.00–14.00
  II
  Zajęcia popołudniowe:
 • Prowadzenie różnych form wypoczynku, relaksacja.
 • Zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno – poznawczej i korygujące wady postawy.
 • Zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 • Zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, rytmika, tańce, religia, kółko plastyczne.
 • Gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem.
 • Kontakty indywidualne z Rodzicami.
 • Legenda:
  I – Realizacja Podstawy Programowej
  II – poza Podstawą Programową
  Zajęcia dodatkowe

 • Rytmika
        – wtorek

 • Język angielski
        – poniedziałek, środa

 • Taniec
        – czwartek

 • Religia
        – środa, czwartek (gr. III)
        – poniedziałek, wtorek (gr. IV)

 • Przewiń do góry strony


  Powrót do strony głównej