Dzisiaj jest:Konspekt nr 1: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci 5 – 6 letnich. Tor przeszkód z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

CEL OGÓLNY: Rozwijanie sprawności ogólnej dzieci w zakresie szybkości, skoczności , zwinności i zręczności z wykorzystaniem nowatorskich metod i zabaw.

CELE OPERACYJNE:
Dziecko

 • uświadamia sobie własne możliwości psychofizyczne
 • starannie i prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia
 • jest sprawne ruchowo
 • samodzielnie zakłada strój do ćwiczeń
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych
 • ŚRODKI DYDAKTYCZNE: woreczki do ćwiczeń, szarfy do ćwiczeń, ławeczki gimnastyczne, Mega Bloki, hula – hop do celowania, pachołki do ćwiczeń.

  METODY: obserwacja, instrukcja, pokaz, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń.

  FORMY: praca z całą grupą, praca indywidualna

  PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  Powitanie: 
  "Wszyscy są, witam Was, na zabawę przyszedł czas,
  jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy"
  Dzieci witają się klaszcząc dłońmi o swoje ręce w parach, zabawę powtarzamy kilka razy.


  1. Część wstępna:
     
   1. Marsz po obwodzie koła, rozgrzewka, przygotowanie do zajęć.  
   2. Zabawa orientacyjno-porządkowa – "Znajdź swój kolor".
    Dzieci "ubrane" w szarfy biegają w rozsypce. Na sygnał przybiegają do prowadzącej i ustawiają się rzędem przed kolorami, które trzyma w rękach.
   3. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – "Przewiń się przez szarfę".
    Na sygnał dzieci wchodzą do szarfy, przeciągają ją oburącz w górę, naprężają ją nad głową. Starają się wykonać ćwiczenie sprawnie i szybko.
   4. Ćwiczenia tułowia i równowagi – " Wiatraczki". Dzieci układają szarfę w kółeczko, na sygnał obiegają ją wkoło, na kolejny sygnał stają w środku na jednej nodze z ramionami w bok.
   5. Ćwiczenia stopy. Siad "skulony" Szarfa na podłodze. Podnoszenie szarfy w górę stopami na zmianę , prawą i lewą.
  2. TOR PRZESZKÓD – część właściwa
  3. Marsz po równoważni z woreczkiem  na głowie, ręce odwiedzione w bok, wrzucenie przyboru do kosza- równoważne.
  4. Skoki zawrotne przez ławeczkę – przeskoki z odbicia z miejsca.
  5. Przejście na czworakach między przeszkodami – pachołki – czworakowanie.
  6. Celowanie z miejsca woreczkiem do hula – hop – trzy próby – celowanie.
  7. Pełzanie – podciąganie tułowia rękami do kolejnej przeszkody – ćw. siły mięśniowej.
  8. Dziupla z Mega bloków – przejście przez otwór – skoki obunóż wokół przeszkody.
  9. Wejście na drabinkę na dowolną wysokość, zwis – pokonanie wysokości.
  10. Siad skrzyżny w wyznaczonym miejscu – zdyscyplinowanie grupy, usunięcie Mega–bloków.
  11. Część końcowa
   1. Marsz parami – ćwiczenie rytmu  uspokajające/może być zabawa uspokajająca z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
   2. Pożegnanie:
    "Wszyscy są, żegnam Was, już zabawę skończyć czas, jestem Ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy"
   3. Ustawienie w pary, wyjście z sali.

  Galeria  Konspekt nr 2: Zestaw zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych z nietypowymi przyborami dla dzieci 5,6 – letnich

  Zadania do realizacji :

  1. Rozwijanie sprawności motorycznej dzieci.
  2. Kształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej dzieci.
  3. Wykonywanie w sposób zdyscyplinowany poleceń nauczyciela, przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
  Przybory: Puste butelki 1,5 l lub kręgle dla każdego dziecka.
  Miejsce zajęć: sala zabaw
  Metody realizacji zadań: zadaniowa, naśladowcza, improwizacji ruchowej.
  Czas trwania zajęć: 30 min.
  Przebieg zajęć

  Opis ćwiczenia Ustawienie
  Przekładanie butelki z ręki do ręki na różne sposoby: z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem stojąc w miejscu. "Orkiestra" – dzieci wystukują rytm muzyki butelkami o podłogę, dyrygują butelką jak batutą; Rozsypka
  "Znajdź swoją butelkę" – każde dziecko zostawia w dowolnym miejscu butelkę. Na umówiony sygnał dzieci rozbiegają się, na hasło: "Moja butelka" – dzieci próbują odnaleźć swoją butelkę. Rozsypka, bieg po sali.
  W staniu lub siadzie skrzyżnym podbijanie butelki obiema dłońmi tak długo, aby nie spadła na ziemię. Rozsypka
  "Butelkowy slalom". Dzieci w dwóch rzędach ustawiają butelki jedna za drugą. Nauczycielka określa odległość oraz wyznacza miejsce mety slalomu. Rząd
  Siad rozkroczny. Butelka w górze trzymana oburącz – skrętoskłony do prawej stopy. Ćwiczenia powtarzamy kilkakrotnie (również do stopy lewej), zwracając uwagę na prawidłowe trzymanie oburącz butelki i niezginalnie kolan. "Sprytne stopy" – w siadzie podpartym dzieci starają się chwycić butelkę stopami i unieść ją do góry. Rozsypka, siad płaski, rozkroczny.
  "Wałkujemy ciasto", Siad klęczny, butelka przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwanie butelki szybkim ruchem w przód i przysuwanie do kolan. Rozsypka, siad klęczny.
  "Butelkowy pojedynek". Dzieci w parach pojedynkują się na miecze – butelki, ale w taki sposób, aby nie dotknąć ciała przeciwnika (dotykają tylko butelką o butelkę). Rozsypka, pary.
  Zabawa "Telegram". Dzieci ustawiają się gęsiego w rozkroku i podają sobie butelkę – "telegram" oburącz nad głową w przód, a wracając podają dołem między nogami. Ostatnie dziecko przenosi butelkę do góry i zabawę powtarzamy. Rząd
  Leżenie tyłem, butelka uchwycona stopami (pionowo); przenosimy butelkę z jednego miejsca w inne, aby się nie przewróciła. Rozsypka, leżenie tyłem.
  "Marsz" – dzieci maszerują na palcach trzymając przed sobą w wyprostowanych rękach butelkę, wznoszą ją w górę z wykonaniem wdechu, przechodzą do chodu na piętach z równoczesnym wydechem i opuszczeniem rąk. Marsz po kole.
  Odłożenie butelek do wyznaczonego pojemnika. Marsz po kole.

  Galeria  Konspekt nr 3: Ruch na świeżym powietrzu

  Ruch na świeżym powietrzu to duża przyjemność i samo zdrowie. Zabawy i gry na dworze są ulubioną formą aktywności małych dzieci. Dbamy o to, by były one zgodne z treściami Podstawy programowej oraz dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków. Gry i zabawy z przedszkolakami mają przeważnie jasne i proste zasady , prowadzone są z bardzo atrakcyjnymi dla dzieci przyborami oraz z wykorzystaniem bezpiecznego sprzętu ogrodowego . Nasze przedszkolaki mają do swojej dyspozycji piękny plac zabaw bogato wyposażony usytuowany w parku, linarium, skałki oraz ,,zieloną siłownię,, na powietrzu.

  Galeria