Dzisiaj jest:OBSZAR NR 3: EDUKACJA ZDROWOTNA

 • Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu
 • Gimnastykę korekcyjną dla przedszkolaków prowadzi nauczyciel, który ukończył kurs doskonalący w tym zakresie a później studia podyplomowe "Wychowanie fizyczne z korektywą", podczas zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej .Wzbogacając ofertę programową przedszkola i poszerzając zakres działań naszej placówki wdrożyliśmy do realizacji autorski program profilaktyczny z gimnastyki korekcyjnej dla przedszkolaków "W zdrowym ciele zdrowy duch". W trakcie realizacji programu współpracujemy z lekarzem ortopedą, rodzicami, nauczycielami, organizując zajęcia otwarte dla rodziców i lekcje koleżeńskie dla nauczycieli oraz utrzymujemy stały kontakt z lekarzem rodzinnym.
  Głównym założeniem programu jest profilaktyka i przeciwdziałanie wadom postawy, kształtowanie poprawnych nawyków ruchowych oraz przygotowanie do świadomego przybierania pozycji skorygowanej. Głównym celem ćwiczeń korekcyjnych jest zlikwidowanie bądź zmniejszenie istniejącej wady postawy.
  Podczas zajęć zaobserwowano u dzieci świadome przyjmowanie pozycji skorygowanej oraz umiejętność samooceny i samokontroli. Realizacja programu spełnia założone cele – zajęcia gimnastyki korekcyjnej korygują istniejące wady, a rodzice są zadowoleni z organizacji takich zajęć dodatkowych na terenie przedszkola. Zajęcia otwarte dla rodziców, rozmowy indywidualne, referaty dla rodziców na stronie internetowej przedszkola przyczyniły się do wspierania naszych działań i przyniosły oczekiwane efekty. Ponadto organizacja takich zajęć przyczyniła się do podwyższenia jakości pracy przedszkola i poszerzenia zakresu działań naszej placówki. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej wzbogaciły ofertę zajęć dodatkowych przedszkola.

  Konspekt nr 1:KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Z PRZEWAGĄ GIER I ZABAW

  Program Akademii Aquafresh realizowany w przedszkolu w ramach edukacji prozdrowotnej

  Program prozdrowotny "Czyste powietrze wokół nas"