Dzisiaj jest:OBSZAR NR 6: ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE

 • Spartakiada przedszkolaka
 • Jest to impreza cykliczna, która odbywa się co roku w czerwcu na Stadionie Miejskim Rejowcu Fabrycznym pod patronatem Burmistrza Miasta. Do udziału w Spartakiadzie przedszkolaka zapraszamy co roku dzieci z Przedszkola Gminnego w Rejowcu, z klasy zerowej ze szkoły w Krasnem, w Pawłowie, ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu, dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siedliszczu i oczywiście nasze przedszkolaki.

  Głównym celem Spartakiady jest propagowanie wśród dzieci aktywności sportowej:
 • Wdrażanie do aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.
 • Wspomaganie rozwoju fizycznego dzieci poprzez udział w poszczególnych konkurencjach sportowych.
 • Kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
 • Promowanie sportu jako aktywnego wypoczynku.
 • Wyrabianie zdolności nawiązywania i pogłębiania kontaktów z innymi dziećmi – integracja przedszkolaków.
 • Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej – fair play.
 • Dostarczenia dzieciom radości ze wspólnej zabawy i budzenie wiary we własne siły.
 • Zadania jakie sobie wcześniej postawiłyśmy to:
 • Stworzenie warunków do różnorodnej aktywności ruchowej wszystkich dzieci poprzez aktywny udział w zabawach i konkursach.
 • Zaspokajanie potrzeby współdziałania z rówieśnikami.
 • Integracja z dziećmi, nawiązanie przyjaźni i umacnianie więzi między placówkami.
 • Kształtowanie osobowości dzieci oraz rozwijanie takich cech jak: samodzielność, odpowiedzialność, opanowanie, szybkość reakcji, skupienie uwagi, wytrwałość w pokonywaniu przeszkód.
 • Spartakiadę Przedszkolaka przeprowadzamy zgodnie z wcześniej ułożonym harmonogramem. Pani Dyrektor wręcza wszystkim drużynom pamiątkowe puchary, dyplomy, medale i nagrody oraz słodycze . Na zakończenie dzieci zostają zaproszone przez panią Dyrektor na "Piknik przy grillu" do ogrodu przedszkolnego i wspólne zabawy na przedszkolnym placu zabaw.


 • Galeria