OBSZAR NR 7: ZAJĘCIA NIEZORGANIZOWANE odkrywamy pasje, talenty, zainteresowania zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności fizycznej.