Zabawy w domu

Wróć
Jesteś tutaj: Przedszkole Miejskie > Zabawy z j. angielskim

Zabawy z j. angielskim

Animals, farm animals

„Walking In The Jungle” Super Simple Songs

„I have a pet”

„Moo!Cluck!Baa!”(Farm animals)

„Let’s go to the farm”

„What’s missing?” to zabawa rozwijająca spostrzegawczość oraz pamięć.
Potrzebne będą obrazki (wydrukowane, narysowane) zwierząt wiejskich lub figurki. Prezentujemy dzieciom obrazki, układamy je przed nimi i nazywamy. Następnie powtarzamy wskazując palcem dany obrazek. Ważne jest, aby dziecko powtarzało wypowiadane przez nas słowa. Później prosimy dziecko, aby przyjrzało się i zamknęło oczy – Look and close your eyes. Zabieramy jeden element i mówimy żeby dziecko otworzyło oczy – Open your eyes. Zadajemy pytanie: czego brakuje – What’s missing? Dziecko, po otwarciu oczu, wypowiada w języku angielskim nazwę brakującego zwierzęcia. Zabawę powtarzamy.

 

Spring

1.„Echo” – Rodzic rozkłada w pokoju obrazki (np.flowers – kwiaty, grass – trawa, bird – ptak, sun – słońce, wind – wiatr, umbrella – parasol, rainbow – tęcza). Rodzic mówi co znajduje się na kartach, a dziecko wciela się w rolę echa i powtarza nazwę.

2.„Find and touch” – Obrazki są rozłożone jak w poprzednim ćwiczeniu.Następnie rodzic wymawia nazwę jednej rzeczy a zadaniem dziecka jest jak najszybciej je odnaleźć i dotknąć.

3.„Put your…” – Rodzic układa obrazki przed dzieckiem i wydaje polecenia, np.:
Put your flowers on your nose – Połóż swoje kwiatki na nosie;
Put your umbrella on your head – Połóż swój parasol na głowie.

Spring Song for kids

 

 

How’s The Weather?

 

Spring is here

 

Actions

„Actions”–zabawa wprowadzająca nowe słownictwo: walk – spacerować; wash (your hands) – myć (ręce); climb – wspinać się; swim – pływać; hop – skakać; roll the dice – rzucić kostką;

„Mirror”.
Rodzic wypowiada słowo i przedstawia je ruchem a dziecko powtarza, jak w odbiciu lustrzanym.
walk – spacerować; wash (your hands) – myć (ręce); climb – wspinać się; swim – pływać; hop – skakać; roll the dice – rzucić kostką;
*W celu poprawnej wymowy można korzystać ze słownika internetowego https://www.diki.pl
Jeżeli zadanie dla dziecka jest zbyt łatwe, można dodać inne wyrazy/wyrażenia np. fly – latać; run – biegać; stamp your feet – tupać nogami; clap your hands – klaskać rękami; touch (the sky) – dotykać (nieba) ; sleep – spać; read (a book) – czytać (książkę); watch Tv – oglądać telewizję; listen (to music) – słuchać (muzyki); cook – gotować; brush your teeth – myć zęby; ride a bike – jeździć na rowerze.

 

II wersja zabawy – Rodzic wypowiada słowo a dziecko przedstawia to ruchem. Za każde poprawne wykonanie zadanie, dziecko otrzymuje np. klocek.
walk – spacerować;
wash (your hands) – myć (ręce);
climb – wspinać się;
swim – pływać;
hop – skakać;
roll the dice – rzucić kostką;
[Jeżeli zadanie dla dziecka jest zbyt łatwe, można dodać inne wyrazy/wyrażenia, np. fly – latać; run – biegać; stamp your feet – tupać nogami; clap your hands – klaskać rękami; touch (the sky) – dotykać (nieba) ; sleep – spać; read (a book) – czytać (książkę); watch Tv – oglądać telewizję; listen – słuchać; cook – gotować; brush your teeth – myć zęby; ride a bike – jeździć na rowerze.]

 

„We All Fall Down”

 

„Walking Walking Hop Hop Hop Song”

 

„Jump!” Children’s song by Patty Shukla

 

Sport

„Sport”–zabawa wprowadzająca nowe słownictwo: football – piłka nożna; basketball – koszykówka; riding a bike – jeździć na rowerze; swimming – pływanie; running – bieganie

„What has changed place?”
Rodzic prezentuje dziecku obrazki/ilustracje (football – piłka nożna; basketball – koszykówka; riding a bike – jeździć na rowerze; swimming – pływanie; running – bieganie), układa je przed nim i nazywa. Następnie powtarza wskazując palcem dany obrazek. Ważne, aby dziecko powtarzało wypowiadane słowa.
Rodzic prosi dziecko, aby zapamiętało kolejność ułożenia obrazków (z wcześniejszej prezentacji). Dziecko zamyka oczy, a Rodzic zmienia miejsca ilustracji. D. stara się odgadnąć, które obrazki zmieniły miejsca.

 

 

„Ciepło–zimno”
Rodzic wybiera jeden obrazek (football – piłka nożna; basketball – koszykówka; riding a bike – jeździć na rowerze; swimming – pływanie; running – bieganie), pokazuje dziecku i nazywa go. Następnie dziecko zamyka oczy, a Rodzic chowa wybrany wcześniej element. Jeżeli dziecko podąża w innym kierunku niż ukryty obrazek Rodzic mówi: „It’s cold”, natomiast kiedy dziecko zmierza do „celu” Rodzic zaczyna szeptem wypowiadać nazwę ukrytego sportu. Gdy dziecko jest coraz bliżej, Rodzic wypowiada nazwę coraz głośniej. Kiedy dziecko odnajdzie ukryty element nazywa go. Powtarzamy zabawę z kolejną ilustracją. Do przedstawionych zabaw można użyć ilustracji przygotowanych w załączniku lub wykonać rysunki.

 

 

„Go to…”
Rodzic rozkłada w różnych częściach pokoju/ mieszkania karty obrazkowe/ilustracje (football, basketball, running, swimming, riding a bike). Podczas rozkładania kart, Rodzic za każdym razem wymawia głośno nazwę. Kiedy wszystkie obrazki mają swoje miejsce, Rodzic wypowiada jedną z nazw, a zadaniem dziecka jest jak najszybciej przy niej stanąć.

 

 

„Football, basketball…”
Dziecko tańczy, biega swobodnie przy dźwiękach muzyki. W trakcie przerwy Rodzic wypowiada nazwę jednego z poznanych sportów np. swimming, a zadaniem dziecka jest pokazanie tego sportu ruchem, gestem. (Dla ułatwienia, na początku Rodzic może wypowiadać nazwę i jednoczenie pokazywać obrazek).

 

 

„Kalambury”
I wersja: Rodzic rozpoczyna i pokazuje ruchem dany sport, dziecko odgaduje. Po każdej poprawnej odpowiedzi następuje zmiana.
II wersja: Naśladowanie ruchem można zastąpić rysowaniem.

 

 

„Memory Game” – własnoręczne wykonanie gry.
Rodzic pomaga dziecku przygotować 10 karteczek (takiej samej wielkości i kolorze). Następnie dziecko rysuje elementy, które kojarzą się z danym sportem, np. Basketball – piłka do gry w koszykówkę, swimming – czepek na basen itp. Oczywiście wszystkie rysunki wykonuje podwójnie. Kiedy karty są gotowe, odwracamy, mieszamy i szukamy par.
Zamiast dwóch takich samych obrazków można również wykonać na jednej karteczce obrazek a na drugiej napis.

 

*W celu poprawnej wymowy można korzystać ze słownika internetowego www.diki.pl

 

Sports Song – Educational Children Song – Learning English Sports for Kids

 

„Sports Ball Song”

 

Insects and nature

Insects and nature”–zabawa wprowadzająca nowe słownictwo:
– bee – pszczoła; butterfly – motyl; bird – ptak; flowers – kwiaty (młodsze)
– fly – mucha; bee – pszczoła; butterfly – motyl; dragonfly – ważka;ladybird – biedronka; flowers – kwiaty.(starsze)
Rodzic prezentuje dany obrazek, wypowiada słowo w języku angielskim, a następnie wspólnie z dzieckiem powtarza słowo kilkakrotnie. Np. „Look, it’s a ladybird”.(„Spójrz, to jest biedronka”). „Repeat! A ladybird!” („Powtórz, biedronka!”). Tak samo postępuje z kolejnymi słowami. Rodzicu, zachowaj kolejność przy powtarzaniu.
(Karta pracy w załączniku Dla młodszych Dla starszych)
Można urozmaicić zabawę zmieniając sposób powtarzania słów np. slowly… ( wolno…); quickly… (szybko…); Now, be quiet… (Teraz, cicho…) ; Now, be noisy… (Teraz, głośno…).
Dla utrwalenia, wybieramy jeden obrazek i pytamy: What is it? lub prosimy dziecko o wskazanie wybranego obrazka np. „Show me a butterfly”.

„Abracadabra” –Rodzic przy użyciu „różdżki” (ołówek, kredka lub inny przedmiot) wypowiada słowa: „Abracadabra, abracadabra, abracadabra! I’m a np.butterfly”. Rodzic czeka na reakcję dziecka, (w razie potrzeby może pokazać odpowiednią kartę). Dziecko porusza się w określony sposób po pokoju, a kiedy usłyszy hasło: „Stop” – zatrzymuje się i czeka na kolejne zaklęcie.

 

„Look and find!” – Rodzic rozkłada karty obrazkowe przed dzieckiem powtarzając kilkakrotnie ich nazwy. Odwraca wszystkie karty i ponownie powtarza ich nazwy. Zadaniem dziecka jest odnajdywanie wskazanych obrazków. Pytamy: „Where is a ladybird?” (Gdzie jest biedronka?) itd.

 

„Tower” – Rodzic wybiera kartę i prosi dziecko o podanie jej nazwy. Jeśli dziecko odpowie prawidłowo, kładzie kartę na podłodze, a na niej kubeczek plastikowy. Czynność powtarzamy. Kiedy wszystkie karty zostały użyte, liczymy ile pięter ma wieża. (Układ: karta-kubek-karta-kubek).

 

„Find the pairs” – Do zabawy należy wydrukować i wyciąć obrazki. Następnie odwracamy na drugą stronę, mieszamy i szukamy par.(Karta pracy w załączniku Find the pairs

„Names of Insects”

 

„Garden Animals” – Stories for Kids from Steve and Maggie

 

Jobs

Jobs – zawody–wprowadzenie słów związanych z zawodami: policeman–policjant, nurse–pielęgniarka, firefigher–strażak, farmer–rolnik, doctor–lekarz, waiter–kelner, teacher–nauczyciel.
1. Prezentacja kart obrazkowych. Rodzic prezentuje dziecku obrazki/ilustracje (policeman – policjant, nurse – pielęgniarka, firefigher – strażak, farmer – rolnik, doctor – lekarz, waiter – kelner, teacher – nauczyciel), układa je przed nim i nazywa. Następnie powtarza wskazując palcem dany obrazek. Ważne, aby dziecko powtarzało wypowiadane słowa. Można urozmaicić zabawę zmieniając sposób powtarzania słów (wolno, szybko, cicho, głośno, głosem wesołym, smutnym itd.).Dla utrwalenia, wybieramy jeden obrazek i pytamy: What is it? lub prosimy dziecko o wskazanie wybranego obrazka np. „Show me a doctor”. *Zamiast kart obrazkowych można użyć zabawek/obrazki wycięte z gazety lub inne.
2. „Colour the letters” – praca z kartą „Pokoloruj napis-zawody” (w załączniku). Zadaniem dziecka jest pokolorowanie każdej litery na inny kolor.Pokoloruj napis – zawody
(Jeżeli nie ma możliwości wydruku karty, dziecko może spróbować napisać (wg wzoru) każdą literę, innym kolorem kredki.)
3. „Kalambury” – losujemy jeden obrazek i naśladujemy ruchem. Po podaniu prawidłowej odpowiedzi następuje zmiana. Ważna, aby dziecko za każdym razem wymawiało nazwę w j. angielskim.
4. „Jobs” – zadaniem dziecka jest połączenie liter w odpowiedniej kolejności, tak aby powstała nazwa zawodu.Załącznik „Połącz litery w odpowiedniej kolejności”.
5. „Sudoku” – należy uzupełnić puste pola, tak aby obrazki się nie powtarzały ani w wierszu ani w kolumnie ani w 2×2 (oddzielone grubszą linią). Ważna, aby dziecko za każdym razem wymawiało nazwę w j. angielskim. Załącznik „Sudoku 1, 2”.

 

„Jobs. Wake up, Steve „– English for Children, English for Kids.

 

„Jobs for Kids & Jobs Song from Steve and Maggie „–.English Stories for Kids

 

„Jobs Song for Kids, Who Do You See?” – Learn English Children.

 

„Jobs” Word Songs,Word Power,Pinkfong Songs for Children

 

 

„If You’re Happy” Super Simple Songs

 

Family

Family–powtórzenie i utrwalenie słownictwa z zakresu nazw członków rodziny: mummy, daddy, brother, sister, baby, grandma, grandpa.
1. Zabawy z kartami obrazkowymi. Nazywamy i powtarzamy kilkakrotnie nazwy członków rodziny widocznych na kartach. Na początku normalnym głosem, a następnie cicho, głośno, szybko, wolno, smutnym lub wesołym głosem. FAMILY FLASHCARDS do pobrania ze strony: https://nauczycielkaangielskiego.pl/index.php/2018/05/06/family/
2. The Family finger – zabawa paluszkowa do piosenki „The Family Finger”. „The Family Finger” Można wykonać własnoręcznie nakładki na palce z papieru lub stworzyć paluszkową rodzinę przy pomocy flamastrów i 5 paluszków. Na każdym palcu rysujemy jednego członka rodziny.
3. Where is…? – Rodzic czyta pytanie a zadaniem dziecka jest zadaniem jest dopasowanie właściwego obrazka poprzez zaznaczenie spinaczem do ubrań. CLOTHES SPIN GAME FAMILY do pobrania ze strony: https://nauczycielkaangielskiego.pl/index.php/2018/05/06/family/.
4. Family Game Board –gra planszowa. Drukujemy i wycinamy wszystkie elementy. Następnie naklejamy na papierowe talerzyki. Zamiast papierowych talerzyków możemy użyć blok techniczny. Kiedy wszystkie elementy mamy gotowe, rozkładamy je na podłodze wg uznania dzieci, ustawiamy pionki, rzucamy kostką i rozpoczynamy grę. Gra do pobrania ze strony: https://nauczycielkaangielskiego.pl/index.php/2018/05/06/family/

5. „Rodzinne kolorowanki”.

 

„The Finger Family”

 

„Family Song”

 

„Rain Rain Go Away”Super Simple Songs

 

„I Love My Mommy „The Kiboomers

 

„I Love My Daddy „The Kiboomers

 

„Baby shark „PINKFONG Songs for Children

 

Zabawa inspirowana piosenką „Baby shark ” „Where is…”.. Zadaniem dziecka jest wskazanie, gdzie znajdują się poszczególni członkowie rodziny (mommy shark, daddy shark, baby shark, grandpa shark, grandma shark).

„My Family”Juny&Tony by KizCastle

 

Picnic Time

Picnic Time.– słownictwo: apples – jabłka, sandwich – kanapka, cheese – ser, biscuits – herbatniki, orange juice – sok pomarańczowy, water – woda.
1. Prezentacja kart obrazkowych lub prawdziwych produktów. Mogą to być także wycięte ilustracje z gazet lub wydrukowane obrazki.
Rodzic prezentuje dziecku obrazki/produkty (apples – jabłka, cheese – ser, sandwich – kanapka, biscuits – herbatniki, biszkopty, water – woda, orange juice – sok pomarańczowy.),układa je przed nim i nazywa. Następnie powtarza wskazując palcem dany obrazek. Ważne, aby dziecko powtarzało wypowiadane słowa.Dla utrwalenia, wybieramy jeden obrazek i pytamy: What is it? lub prosimy dziecko o wskazanie wybranego obrazka np. „Show me …”.

„Starszaki – karty obrazkowe”.
„Młodsze – karty obrazkowe”.

2. „Co jesz?” – Dziecko zamyka oczy i otwiera buzię. Rodzic podaje różne produkty (apples, cheese, sandwich, biscuits, water, orange juice). Zadaniem dziecka jest spróbować i rozpoznać, jaki to produkt.

3. „What’s missing?” – R. prezentuje dziecku obrazki, układa je przed nim i nazywa. Następnie powtarza wskazując palcem dany obrazek. Ważne jest, aby dziecko powtarzało wypowiadane przez R. słowa. Później prosi dziecko, aby przyjrzało się i zamknęło oczy – Look and close your eyes. R. zabiera jeden element i mówi, żeby dziecko otworzyło oczy – Open your eyes. R. zadaje pytanie: czego brakuje – What’s missing? Dziecko, po otwarciu oczu, wypowiada w języku angielskim nazwę brakującego zwierzęcia. Zabawę powtarzamy.

4. „Memory” – drukujemy (lub rysujemy) podwójnie obrazki przedstawiające produkty, które możemy zabrać na piknik. Zadaniem dziecka jest odszukiwanie par i nazywanie produktów po angielsku.

5. „Picnic Time” – Dziecko przenosi produkty do koszyka za pomocą słomki. Ważne, aby przed przeniesieniem podały nazwę w j. angielskim.

6. „Water, cheese…” – R. układa karty/obrazki na kocu, następnie wypowiada ich nazwy. Zadaniem dziecka jest jak najszybciej dotknąć tych ilustracji, za pomocą łapki na muchy. Jeżeli w zabawie uczestniczy więcej osób, liczy się kto pierwszy dotknie obrazka wymienionego przez R.

7.Happy Children’s Day

„Hokey Pokey”

 

„CHOO CHOO WA „Children’s Songs


8.Linki do filmów edukacyjnych:

 

„Teddy Bear Picnic for Kids with Steve and Maggie”

 

„Magic Picnic Food Story for Kids from Steve and Maggie”


9. Linki do piosenek:

 

„Picnic Song „Super Toddlers

 

„We’re Going on a Picnic! „Maple Leaf Learning

 

Summer clothes

Summer clothes.– Słownictwo: SUNGLASSES – okulary przeciwsłoneczne; T-SHIRT – koszulka; SHORTS – krótkie spodenki; SKIRT – spódnica; SANDALS – sandały; HAT – kapelusz

1. Prezentacja kart obrazkowych.
Karty obrazkowe prezentujemy podobnie jak poprzednio – układamy przed dzieckiem i nazywamy wskazując jednocześnie palcem. Powtarzamy kilkakrotnie np. cicho, głośno, szybko, wolno.Karty obrazkowe w załączniku „Summer clothes – flashcards”

* Zamiast kart obrazkowych możemy wyciąć z kolorowych gazet obrazki lub wziąć rekwizyty z szafy 😉

2. „Zgadnij, co to?” – Rodzic rysuje jeden element z „summer clothes”, a dziecko zgaduje, co to za część ubrania i podaje nazwę w j. angielskim. Po podaniu prawidłowej odpowiedzi następuje zmiana.

3. Zabawa „Hot or cold?” – Rodzic lub rodzeństwo chowa dowolną kartę obrazkową i zachęca dziecko do szukania. Kiedy zbliża się do kryjówki, R. powtarza: Hot! (lub druga wersja – powtarza nazwę z ukrytego obrazka, na początku szeptem, kiedy dziecko jest coraz bliżej R. wymawia nazwę coraz głośniej), a gdy są od niej daleko – Cold!

4. „Spin the bottle” – Rodzic z Dzieckiem układa karty obrazkowe w kole. W środku umieszczają butelkę. Dz. kręci butelką a R. pyta What’s that? ….Yes! Hat! Great job! itd.

5. „Pranie”– (do tej zabawy potrzebne będzie pudełko, w kształcie pralki). Dziecko wkłada do pralki ubrania wymienione przez Rodzica.

6. „Which one is missing?” – R. prezentuje dziecku obrazki, układa je przed nim i nazywa. Następnie powtarza wskazując palcem dany obrazek. Ważne jest, aby dziecko powtarzało wypowiadane przez R. słowa. Następnie R. prosi dziecko, aby przyjrzało się i zamknęło oczy: „Look and close your eyes” i zabiera jeden element. Dalej mówi, żeby dziecko otworzyło oczy: „Open your eyes” i zadaje pytanie, czego brakuje, – „Which one is missing?” Zadaniem dziecka jest odgadnięcie jakiego obrazka brakuje. Zabawę powtarzamy.

7. „Ubierz misia” – zadaniem dziecka jest zaprojektowanie ubrania dla misia oraz nazwanie części ubrań. (Można skorzystać z karty pracy „Ubierz misia” lub „Zaprojektuj ubranie”

8. „Policz” – zadaniem dziecka jest policzyć wszystkie rzeczy znajdujące się w karcie pracy- załączniku „Policz” i zapisanie wyniku w odpowiednim miejscu.„Policz”

9. Linki:

„Holiday Story with Clothes for Kids from Steve and Bob the Blob”

 

„Clothes for Every Season”


* W celu utrwalenia brzmienia wymowy można skorzystać ze słownika https://www.diki.pl

"What do you like to do?"

„What do you like to do?” – zabawa przy piosence „Summer Song”
Słownictwo z piosenki: to swim – pływać, to bike – jeździć rowerem, to surf – surfować; to hike – wędrować, to read – czytać; to camp – obozować, to play – grać; to dance – tańczyć.

A. Na początku R. prezentuje obrazki, układa je na dywanie/stole, jednocześnie wymawia nazwy i tłumaczy każde słowo. Kiedy wszystkie karty są rozłożone R. powtarza razem z Dz. wszystkie nazwy.„Obrazki do piosenki – załącznik”

B. Słuchanie piosenki „Summer Song” Dz. słucha piosenki, za drugim razem próbuje naśladować ruchem czynności wykonywane w piosence. Po wysłuchaniu piosenki, R. wraz z Dz. jeszcze raz wracają do obrazków, nazywają je.
Tekst piosenki:

Chorus 1:
What do you like to do in the summer?

In the summer
What do you like to do in the summer?
In the summer

Verse 1:
I like to swim
I like to bike
I like to surf
I like to hike
Chorus 2:
What do you like to do in the summer?
In the summer
What do you like to do in the summer?
In the summer

Verse 2:
I like to read
I like to camp
I like to play
I like to dance

Chorus 3:
What do you like to do in the summer?
In the summer
What do you like to do in the summer?
In the summer

Breakdown:
Swim
Bike
Surf
Hike
Read
Camp
Play
Dance

Chorus 4:
What do you like to do in the summer?
In the summer
What do you like to do in the summer?
In the summer

C. Po wysłuchaniu piosenki dziecko, patrząc na obrazki, odpowiada na pytanie co lubi robić latem: „What do you like to do in the summer?”

D. „Połącz i pokoloruj” – zadaniem dziecka jest połączyć wyraz z obrazkiem oraz pokolorowanie całości.„POŁĄCZ I POKOLORUJ – załącznik”

E. „Kalambury” – jedna osoba naśladuje ruchem, gestem czynności (z obrazków), druga – odgaduje. Po podaniu poprawnej odpowiedzi następuje zmiana.
* Kiedy w zabawie bierze udział więcej osób, dzielą się one na grupy.

F. Kolorowanki, wykonane w oparciu o piosenkę.„KOLOROWANKI – załącznik”

"Holidays"

„Holidays” – grupy młodsze.
Wprowadzenie słownictwa związanego z latem: ice–cream – lody, kite – latawiec, bike – rower, summer –lato.
Na początek pytamy dziecko co przedstawiają obrazki („HOLIDAYS – załącznik”), nazywamy je i powtarzamy trzykrotnie słowa: Summer! Summer! Summer! (A kite! Kite!Kite!) itp.

Układamy obrazki w określonej kolejności i ponownie powtarzamy słowa, tak aby dziecko zapamiętało kolejność. Następnie mówimy dziecku, żeby zamknęło oczy: Close your eyes, please! Zamieniamy dwie karty miejscami i mówimy: Open your eyes! Look at the picture- what’s wrong?. Dziecko otwiera oczy i odgaduje, które obrazki zmieniły miejsce.
Zachęcam również do posłuchania piosenek
„Mr. Sun Sun „
„Summer Song „
„Ice–cream”– praca plastyczna.
Do wykonania pracy będą potrzebne:
–płatki kosmetyczne/wata,
–farby,
–trójkąty wycięte z kolorowego papieru,
–biały papier,
–klej.
Rozdajemy dziecku przygotowany wcześniej trójkąt (rożek) z papieru oraz płatki kosmetyczne/watę, a następnie pokazujemy jak przykleić płatek kosmetyczny/watę i rożek: Put your ice–cream in the cones and glue. Na koniec, płatki kosmetyczne malujemy palcami.
„Very Hot Day”–oglądanie bajki Peppa Pig”Very Hot Day”

 

 

„Holidays” – grupy starsze.
Wprowadzenie słownictwa: beach – plaża, sea – morze, forest – las, mountains – góry, seashell – muszelka, sandcastle – zamek z piasku.
1. Prezentacja kart obrazkowych.. Rozkładamy po kolei obrazki i wymawiamy nazwę. Następnie wskazuje palcem i powtarza. Dla urozmaicenia można zmienić głos: cicho, głośno, szybko, wolno. Ważne, aby dziecko powtarzało wypowiadane słowa.
(„HOLIDAYS – BEACH, FOREST, SEA, MOUNTAINS – załącznik”)

(„HOLIDAYS – SUMMER, SANDCASTLE, SEASHELL – załącznik”)

2.”Show me! – Pokaż mi!”Obrazki układamy przed dzieckiem i mówimy: Show me … Pokaż mi … . (beach, sea, forest, mountains). Zadaniem dziecka jest wskazać dany obrazek. *karty znajdują się w załączniku.
3. „Flashcards” zabawa plastyczna Dzieci wykonują karty obrazkowe do słownictwa (miejsc spędzania wakacji).
4. „Do you like?” Na kartce A4 przygotowujemy napisy. Na jednej stronie – Yes (Tak), na drugiej – No (Nie). Obrazki z poprzedniej zabawy wkładamy do woreczka lub pudełeczka. Dziecko losuje jeden obrazek a my zadajemy dziecku pytanie: „Do you like?” Czy lubisz? Dziecko odpowiada: „Yes, I do” lub „No, I don’t”.
5. „What’s missing?” Rozkładamy karty obrazkowe przed dzieckiem, następnie chowamy jedną i pytamy: „What’s missing?” Czego brakuje? Zadaniem dziecka jest odgadnięcie czego brakuje. Ćwiczenie powtarzamy ze wszystkimi słówkami.
6. „It’s time to go on holiday!” Umieszczamy karty obrazkowe w różnych częściach pokoju. Zapraszamy dziecko na wakacje zwrotem: It’s time to go on holiday. Następnie włączamy dziecku dowolną piosenkę. Dziecko porusza się w rytm piosenki w dowolny sposób. W między czasie zatrzymujemy muzykę. W czasie przerwy wypowiadamy nazwę poznanego wcześniej słownictwa. Zadaniem dziecka jest podejście do odpowiedniego obrazka.
7. „Holidays – Wakacje”
Zadanie dla dziecka: Narysuj gdzie chciałbyś pojechać na wakacje.
8. „Summer Holidays” – oglądanie historyjki Learn Wow English TV”Summer Holiday English Stories for Children with Steve and Maggie”
9. „Mr. Sun””–słuchanie piosenki „Mr. Sun, Sun”
10. „Summer” –słuchanie piosenki „Summer Song”

 

Skip to content