Grupy

Jeżyki

Nauczycielki:
mgr Aleksandra Słomińska

mgr Małgorzata Wołosiuk

mgr Edyta Orzeł

mgr Barbara Mazurczak

Pomoc nauczyciela:

Małgorzata Rucińska

Woźna:

Ewa Kasprzyk

jezyki.rf@gmail.com

Żabki

Nauczycielki:
mgr Bożena Maryjańska

mgr Barbara Mazurczak

Woźna:
Iwona Wilk

zabki.rf@gmail.com

Krasnale

Nauczycielki:
mgr inż. Anna Wesołowska

mgr Barbara Mazurczak

Woźna:
Jolanta Grams

krasnale.rf@gmail.com

Biedronki

Nauczycielki:
mgr Danuta Wójcik

Woźna:
Agnieszka Romanowska

biedronki.rf@gmail.com

 

 

Pszczółki

Nauczycielki:
mgr Wioletta Kalita
mgr Małgorzata Seweryniuk

Woźna:
Katarzyna Czwórnoga

pszczolki.rf@gmail.com

Skip to content