Grupy

Jeżyki

Nauczycielki:
mgr Barbara Mazurczak

mgr Małgorzata Wołosiuk

Edyta Orzeł

Pomoc nauczyciela:
mgr Edyta Jaruga

Małgorzata Rucińska

jezyki.rf@gmail.com

Żabki

Nauczycielki:
mgr inż. Anna Wesołowska
Edyta Orzeł

Woźna:
Jolanta Grams

zabki.rf@gmail.com

Krasnale

Nauczycielki:
mgr Bożena Maryjańska
mgr inż. Anna Wesołowska

Woźna:
Iwona Wilk

krasnale.rf@gmail.com

Biedronki

Nauczycielki:
mgr Danuta Wójcik

Woźna:
Ewa Kasprzyk

biedronki.rf@gmail.com

 

 

Pszczółki

Nauczycielki:
mgr Wioletta Kalita
mgr Małgorzata Seweryniuk

Woźna:
Katarzyna Czwórnoga

pszczolki.rf@gmail.com

Skip to content