Kontakt

Przedszkole Miejskie w Rejowcu Fabrycznym
22-170 Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 24
tel. 82 566 40 43

+48 579 470 853

o kontakt telefoniczny prosimy w godzinach pracy przedszkola 7:00-16:00

e-mail: przedszkole.rejowiec@op.pl

Dyrektor Małgorzata Wołosiuk – dyrektor.rf@gmail.com
Bożena Maryjańska, Barbara Mazurczak- zabki.rf@gmail.com
Barbara Mazurczak, Edyta Orzeł – jezyki.rf@gmail.com
Anna Wesołowska, Barbara Mazurczak – krasnale.rf@gmail.com
Danuta Wójcik – biedronki.rf@gmail.com
Wioletta Kalita, Małgorzata Seweryniuk – pszczolki.rf@gmail.com

 

Skip to content