Kadra

mgr MAŁGORZATA WOŁOSIUK – DYREKTOR

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – „Organizacja i zarządzanie oświatą”

Certyfikowany Coach ICC

dyrektor.rf@gmail.com

 

mgr ALEKSANDRA SŁOMIŃSKA

Edukacja wczesnoszkolna

Terapia pedagogiczna

Oligofrenopedagogika

jezyki.rf@gmail.com

 

mgr WIOLETTA KALITA

Pedagogika przedszkolna

pszczolki.rf@gmail.com

mgr BOŻENA MARYJAŃSKA

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

zabki.rf@gmail.com

mgr MAŁGORZATA SEWERYNIUK

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

pszczolki.rf@gmail.com

mgr BARBARA MAZURCZAK

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza

Certyfikat PEARSON PTE GENERAL

jezyki.rf@gmail.com

mgr DANUTA WÓJCIK

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia podyplomowe: Wychowanie fizyczne z korektywą

biedronki.rf@gmail.com

mgr inż. ANNA WESOŁOWSKA

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Ochrona środowiska.

Chemia – specjalizacja nauczycielska.

Zarządzanie oświatą

krasnale.rf@gmail.com

mgr EDYTA ORZEŁ

Pedagogika specjalna i wczesnoszkolna

jezyki.rf@gmail.com

 

Skip to content