Kadra

mgr MAŁGORZATA WOŁOSIUK – DYREKTOR

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – „Organizacja i zarządzanie oświatą”

Certyfikowany Coach ICC

dyrektor.rf@gmail.com

 

mgr Paulina Mirczuk

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

żabki.rf@gmail.com

krasnale.rf@gmail.com

Katarzyna Chybiak

Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym

Wychowanie przedszkolne

jezyki.rf@gmail.com

mgr WIOLETTA KALITA

Pedagogika przedszkolna

pszczolki.rf@gmail.com

mgr BOŻENA MARYJAŃSKA

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

zabki.rf@gmail.com

mgr DANUTA WÓJCIK

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia podyplomowe: Wychowanie fizyczne z korektywą

biedronki.rf@gmail.com

mgr inż. ANNA WESOŁOWSKA

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Ochrona środowiska.

Chemia – specjalizacja nauczycielska.

Zarządzanie oświatą

krasnale.rf@gmail.com

mgr EDYTA ORZEŁ

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna i wczesnoszkolna

jezyki.rf@gmail.com

 

mgr ALEKSANDRA SŁOMIŃSKA

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

jezyki.rf@gmail.com

 

mgr JOANNA ĆWIKŁA

Religia

mgr AGATA GRANICZKA

Psychologia

mgr DOROTA KIEJDA

Pielęgniarstwo

Logopedia

Oligofrenopedagogika

Skip to content