OBSZAR NR 1: WYCHOWANIE FIZYCZNE – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Konspekt nr 1: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci 5 – 6 letnich. Tor przeszkód z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.


Konspekt nr 2: Zestaw zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych z nietypowymi przyborami dla dzieci 5,6 – letnich


Konspekt nr 3: Ruch na świeżym powietrzu